Szkolenia:

2-dniowy kurs wprowadzający do zagadnień BHP  dla brygadzistów (supervisors).

Kurs zatwierdzony przez Build UK jako standardowe szkolenie zapewnia zrozumienie zagadnień z zakresu BHP.

Po pomyślnie zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ważny 5lat.

5-dniowy kurs rozszerzony dla wszystkich kierowników budowy (construction managers).

Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli bierzesz pod uwagę lub już masz odpowiedzialność za planowanie, organizowanie, monitorowanie, kontrolowanie i administrowanie grupami pracowników. Obejmuje wszystkie istotne przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy. Podkreśla potrzebę oceny ryzyka w miejscu pracy, wdrożenia niezbędnych środków kontroli i odpowiedniej komunikacji w celu utrzymania kultury, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po pomyślnie zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ważny 5 lat.
 

Obowiązkowe szkolenie dla każdego kto używa lub zatrudnia ludzi używających tarcz ściernych. 

Uczestnicy kursu nabywają wiedzę i umiejętności bezpiecznego korzystania z uprzęży. 

Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat.

Kurs ten ukazuje potencjalne zagrożenia w miejscu pracy i zapewnia praktyczne porady dotyczące bezpieczeństwa siebie i współpracowników. Określa obowiązki pracownika i pracodawcy, w tym zakres działań, które można podjąć w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia.

Dzięki temu kursowi zdobędziesz potrzebną wiedzę z zakresu BHP. kurs ten jest zatwierdzony przez Build UK jako standardowe szkolenie dla wszystkich pracowników w miejscu pracy.

Kurs NPORS Site Safety Awareness Course daje możliwość uzyskania karty CSCS Green Laborer Card po pomyślnym zdaniu egzaminu CITB Health, Safety and Environment Operatives.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Po szkoleniu oraz zdanym egzaminie uczestnik nabywa pełne kwalifikacje udzielania pierwszej pomocy potwierdzone certyfikatem, ważnym przez 3 lata.